Πόσο πλάτος πρέπει να έχει ο απορροφητήρας;

Για κουζίνες μικρού ή μεσαίου μεγέθους
Απορροφητήρες• Πλάτους 53 cm• Πλάτους 55 cm• Πλάτους 60 cm• Πλάτους 70 cm• Πλάτους 75 cm • 30 ιντσών (76 cm) 
Για μεγάλες και ανοικτές κουζίνες
Απορροφητήρες• Πλάτους 90 cm• Πλάτους 100 cm• Πλάτους 110 cm• Πλάτους 120 cm 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος