Ένδειξη φόρτωσης και πρόταση δοσολογίας

Σωστή φόρτωση και προσθήκη απορρυπαντικού κάθε φορά
Αυτή η έξυπνη λειτουργία σάς βοηθάει να αποφύγετε την υπερφόρτωση του πλυντοστεγνωτηρίου και στην παροχή της κατάλληλης ποσότητας απορρυπαντικού. Το πλυντοστεγνωτήριο ανιχνεύει το τρέχον φορτίο και επισημαίνει πόσα ακόμη ρούχα μπορούν να εισαχθούν στο πλυντήριο. Στην οθόνη εμφανίζεται και μια σύσταση για τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο. Έτσι πλένετε πάντα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και με τα καλύτερα αποτελέσματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος