Μεταξωτά

Πολύ προσεκτική μεταχείριση για τις φυσικές ίνες
Καθαρίζει και προστατεύει όλα τα υφάσματα που πλένονται στο χέρι και δεν περιέχουν μαλλί.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος