Ύψιστη ποιότητα Miele για μεγάλη διάρκεια ζωής

Exclusiv bei Miele
Ύψιστη ποιότητα Miele για μεγάλη διάρκεια ζωής
Η Miele εκτελεί εντατικές δοκιμές αντοχής κατά τη φάση της ανάπτυξης, ώστε να ικανοποιούνται και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, οι συσκευές αναμένεται να εκτελούν πλύσιμο και στέγνωμα για 19.000 ώρες στο σύνολο. Χρησιμοποιείται ένα μείγμα από περίπου 5.000 προγράμματα πλύσης. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 5 προγράμματα την εβδομάδα, με μέση διάρκεια κύκλου 3,5 ώρες.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος