Σύστημα υδατοστεγούς μετάλλου (WPM)

Μέγιστη προστασία από διαρροές
Με τον αισθητήρα στάθμης νερού και το φλοτέρ, το WPM προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία από την υπερχείλιση και τις ζημιές που προκαλούνται από το νερό. Ο σωλήνας παροχής διαθέτει μεταλλική ύφανση για προστασία από εξωτερικές ζημιές. Αυτό το σύστημα ασφαλείας νερού που εξοικονομεί χώρο είναι ιδιαίτερα πρακτικό, π.χ., για πλυντοστεγνωτήρια, τα οποία συχνά τοποθετούνται σε μικρούς χώρους.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος