Θερμικό στίψιμο

Εξοικονόμηση χρόνου και ρεύματος κατά το στέγνωμα
Πριν από τον κύκλο στεγνώματος, τα ρούχα περιστρέφονται σε ένα ρεύμα θερμού αέρα καθώς η ταχύτητα στροφών αυξάνεται βαθμιαία. Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα νερού που υπάρχει στα ρούχα μειώνεται πριν αρχίσει ο κύκλος στεγνώματος – για οικονομία στο χρόνο και το ρεύμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος