Έξυπνη αντιστροφή κάδου

Αυτόματη αλλαγή φοράς περιστροφής
Ένα στεγνωτήριο της Miele αλλάζει τη φορά περιστροφής του κάδου σε όχι τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό εμποδίζει το κουβάριασμα των ρούχων, εξασφαλίζει πιο ομοιόμορφο στέγνωμα και μειώνει το τσαλάκωμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος