Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση

Συνεχή χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Στα στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα της Miele, ο εναλλάκτης θερμότητας προστατεύεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα φιλτραρίσματος και δεν χρειάζεται καθαρισμό. Αυτό εξασφαλίζει ότι η κατανάλωση ρεύματος παραμένει χαμηλή για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος