Φόρμες

Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει ειδικό ρυθμό περιστροφής κάδου για ήπιο καθαρισμό των αθλητικών παπουτσιών.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος