Προ-σιδέρωμα

Έως 50 % λιγότερο σιδέρωμα
50 % λιγότερο σιδέρωμα – ίσιωμα μετά το πρόγραμμα πλύσης
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος