Προβολέας LED 

Με τον καλύτερο δυνατό φωτισμό
Ο προβολέας LED φωτίζει άριστα τον θάλαμο φούρνου σε μόνιμη βάση καθώς δεν χρειάζεται συντήρηση. Επίσης έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος