Απενεργοποίηση ασφαλείας

Με διαδραστική παρακολούθηση
Οι φούρνοι μικροκυμάτων Miele προσφέρουν τριπλή λειτουργική ασφάλεια με έναν ανεξάρτητο διακόπτη ασφαλείας με διαδραστική παρακολούθηση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος