Ανεξάρτητες ρυθμίσεις

Διαμορφώστε τη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες σας
Σε όλους τους φούρνους μικροκυμάτων Miele, οι εργοστασιακά ρυθμισμένες παράμετροι μπορούν να προσαρμοστούν ανεξάρτητα, π.χ. ο βομβητής. Έτσι, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος