Λειτουργία μνήμης

Τρία σε ένα
Με τη λειτουργία μνήμης μπορείτε να προεπιλέξετε μια αλληλουχία προγράμματος έως τριών βημάτων, π.χ. απόψυξη, μαγείρεμα και στη συνέχεια ψήσιμο. Η συσκευή εφαρμόζει διαδοχικά τους επιλεγμένους συνδυασμούς χρόνου/ισχύος. Με αυτό τον τρόπο χρειάζεστε έναν μόνο χειρισμό για να εκτελέσετε διαδικασίες μαγειρέματος πολλών σταδίων.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος