Λειτουργίες ασφαλείας 

Μέγιστη ασφάλεια σε κάθε περίσταση 
Μεγαλύτερη ασφάλεια: μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή με το άγγιγμα ενός πλήκτρου – ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος π.χ. από παιδιά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η απενεργοποίηση ασφαλείας είναι ανεκτίμητη: ο φούρνος Miele απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας του. Ακόμα και αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ασφάλεια είναι εγγυημένη. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος