Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια 

Exclusiv bei Miele
Κάνει το φαγητό τραγανό 
Ορισμένα φαγητά χρειάζονται μια όμορφη τραγανή επιφάνεια: τα τσιπς και οι κροκέτες πατάτας, για παράδειγμα, μαγειρεύονται καλύτερα σε ξηρό κλίμα στον θάλαμο φούρνου. Αυτό επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη μείωση της υγρασίας στον φούρνο. Μπορείτε να επιλέξετε ανεξάρτητα τη λειτουργία για τραγανή επιφάνεια. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος