Ειδικές εφαρμογές 

Απλές λύσεις για ειδικές περιστάσεις 
Οι ειδικές περιστάσεις απαιτούν ειδικές παραμέτρους: τα ειδικά προγράμματα παρέχουν λύσεις για εφαρμογές πέρα από τα συνηθισμένα. Εάν θέλετε να φουσκώσει η ζύμη ή αποξηραίνετε φρούτα, για παράδειγμα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το πρόγραμμα – η κατάλληλη θερμοκρασία και το κλίμα του θαλάμου φούρνου είναι ήδη προκαθορισμένα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος