Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου και επίπεδα σχαρών 

Βελτιστοποιημένη χρήση του θαλάμου φούρνου 
Μεγάλη χωρητικότητα: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο μέσα στον θάλαμο του φούρνου όπως θέλετε για να τοποθετήσετε πολλά αντικείμενα κάθε φορά. Η διάταξη των τριών ραφιών σε επίπεδα επιτρέπει να τοποθετηθούν οι σχάρες και τα σκεύη στην καλύτερη δυνατή θέση. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος