Προβολέας LED 

Στον καλύτερο δυνατό φωτισμό 
Ο προβολέας LED φωτίζει άριστα τον θάλαμο φούρνου σε μόνιμη βάση καθώς δεν χρειάζεται συντήρηση. Επίσης είναι ιδιαίτερα αποδοτικός ενεργειακά. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος