Καθαρισμός με πυρόλυση

Επωφεληθείτε από την ελάχιστη προσπάθεια
Κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση τα υπολείμματα στο φούρνο καίγονται σε πολύ ψηλή θερμοκρασία και μετατρέπονται σε στάχτη. Έτσι δεν χρειάζεται πια σχολαστικό τρίψιμο και διαβρωτικά καθαριστικά. Ο αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση μετατρέπει όλα τα υπολείμματα σε στάχτη, που αφαιρείται με ευκολία από τις επιφάνειες του φούρνου, χωρίς ίχνη. Και για την κατανάλωση ενέργειας: Όση είναι αναγκαία - η λιγότερη δυνατή.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος