Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
Set UltraColor & UltraWhite

Σετ UltraColor και UltraWhite

προμήθεια απορρυπαντικών της Miele για παραπάνω από μισό χρόνο.

sale price39,90 €
1 Φόρτ.πλυντ = 0,40 €
 
 

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 1 πακέτο UltraWhite για λευκά
  • 3 φιάλες UltraColor για χρωματιστά
  • Απομακρύνει τέλεια λεκέδες, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης στους 20/30/40/60/95° C
  • Απλά τέλεια φροντίδα ρούχων. Με τη Miele.

Προσοχή

UltraColor

Προσοχή. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Λήψεις

Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
PDF
Λήψεις
Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
PDF
Λήψεις
Φυλλάδιο προϊόντος
PDF
Λήψεις
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Λήψεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές. δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.