• Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
Set 6 UltraPhase Refresh Elixir
99,90 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Miele UltraPhase 1 και 2 Refresh Elixir Διάθεση περιορισμένης έκδοσης κατά των οσμών 
 • Αποτελείται από 3 x UltraPhase 1 και 3 x UltraPhase 2 
 • Με το Freshplex™ για την απορρόφηση δυσάρεστων οσμών
 • Για ζωντανά χρώματα και αστραφτερά λευκά ρούχα
 • Άκρως αποτελεσματικό και οικολογικό – για έως 150 πλύσεις
 • Για όλα τα πλυντήρια Miele W1 με TwinDos
UltraPhase 1 Refresh Elixir
UltraPhase 1 Refresh Elixir
Προσοχή. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Show moreShow less

Set 6 UltraPhase Refresh Elixir

Miele UltraPhase 1 και 2 Refresh Elixir Διάθεση περιορισμένης έκδοσης κατά των οσμών 
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Miele UltraPhase 1 και 2 Refresh Elixir Διάθεση περιορισμένης έκδοσης κατά των οσμών 
 • Αποτελείται από 3 x UltraPhase 1 και 3 x UltraPhase 2 
 • Με το Freshplex™ για την απορρόφηση δυσάρεστων οσμών
 • Για ζωντανά χρώματα και αστραφτερά λευκά ρούχα
 • Άκρως αποτελεσματικό και οικολογικό – για έως 150 πλύσεις
 • Για όλα τα πλυντήρια Miele W1 με TwinDos
UltraPhase 1 Refresh Elixir
UltraPhase 1 Refresh Elixir
Προσοχή. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Show moreShow less

Τα αποκλειστικά σας οφέλη

Λήψεις εγγράφων, CAD & Apps
 • Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
  PDF
 • Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
  PDF
 • 1.Πατέντα: EP 2 784 205
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας