• Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
GP DC 001 C
69,90 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φυσίγγιο καθαρισμού αλάτων για αυτόματο καθαρισμό αλάτων στις καφετιέρες της Miele.
 • Σχολαστική απομάκρυνση επικαθίσεων και αλάτων
 • Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός με ήπιο καθαρισμό αλάτων
 • Δεν απαιτείται χειρωνακτική προσπάθεια
 • Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα μετά τον καθαρισμό των αλάτων
 • Μία συσκευασία διαρκεί περίπου 1 χρόνο
 • Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
Προσοχή. Περιέχει MALEIC ACID. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων.
GP DC 001 C

Φυσίγγιο καθαρισμού αλάτων

για αυτόματο καθαρισμό αλάτων στις καφετιέρες της Miele.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φυσίγγιο καθαρισμού αλάτων για αυτόματο καθαρισμό αλάτων στις καφετιέρες της Miele.
 • Σχολαστική απομάκρυνση επικαθίσεων και αλάτων
 • Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός με ήπιο καθαρισμό αλάτων
 • Δεν απαιτείται χειρωνακτική προσπάθεια
 • Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα μετά τον καθαρισμό των αλάτων
 • Μία συσκευασία διαρκεί περίπου 1 χρόνο
 • Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
Προσοχή. Περιέχει MALEIC ACID. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων.

Τα αποκλειστικά σας οφέλη

Λήψεις εγγράφων, CAD & Apps
 • Φυλλάδιο προϊόντος
  PDF
 • Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
  PDF
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας