• Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
Set UltraColor & Sport
39,60 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δοκιμαστικό σετ απορρυπαντικού UltraColor και αθλητικών ρούχων  περιέχει 3 UltraColor και 1 XXL Sport.
 • Απορρυπαντικό UltraColor και XXL για αθλητικά σε μειωμένη τιμή 
 • Sport – τέλειο για αθλητικά ρούχα και στολές 
 • Φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό – φιλικό προς το περιβάλλον
 • Ανακυκλώσιμο μπουκάλι. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο εξωτερικά
 • Απλά τέλεια φροντίδα ρούχων. Με τη Miele.
Sport
Sport
Κίνδυνος. Περιέχει αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένες, θειϊκά άλατα, άλατα νατρίου, Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιωμένες, βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλο παραγώγων, άλατα νατρίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων. Περιέχει METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Show moreShow less

Set UltraColor & Sport

Δοκιμαστικό σετ απορρυπαντικού UltraColor και αθλητικών ρούχων  περιέχει 3 UltraColor και 1 XXL Sport.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δοκιμαστικό σετ απορρυπαντικού UltraColor και αθλητικών ρούχων  περιέχει 3 UltraColor και 1 XXL Sport.
 • Απορρυπαντικό UltraColor και XXL για αθλητικά σε μειωμένη τιμή 
 • Sport – τέλειο για αθλητικά ρούχα και στολές 
 • Φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό – φιλικό προς το περιβάλλον
 • Ανακυκλώσιμο μπουκάλι. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο εξωτερικά
 • Απλά τέλεια φροντίδα ρούχων. Με τη Miele.
Sport
Sport
Κίνδυνος. Περιέχει αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένες, θειϊκά άλατα, άλατα νατρίου, Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιωμένες, βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλο παραγώγων, άλατα νατρίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων. Περιέχει METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Show moreShow less

Τα αποκλειστικά σας οφέλη

Τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τα μοντέλα – oι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς
Λήψεις εγγράφων, CAD & Apps
 • Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
  PDF
 • Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
  PDF
 • Φυλλάδιο προϊόντος
  PDF
 • Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας