Πλήκτρο για Popcorn

Φρέσκο ποπκορν με το άγγιγμα ενός κουμπιού 
Τι θα ήταν μια καλή ταινία χωρίς ποπ κορν; Με το αυτόματο πρόγραμμα ποπ κορν, μπορείτε να φτιάξετε νόστιμα ποπ κορν στα μικροκύματα στο σπίτι σας με το άγγιγμα ενός πλήκτρου. Ο χρόνος και η ισχύς είναι προσαρμοσμένοι για ένα πακέτο ποπ κορν 100 g στα μικροκύματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος