Ενσωματωμένη αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών*

Όχι πια άδειασμα του δοχείου περισυλλογής
Δεν χρειάζεται άδειασμα: η συμπύκνωση αποχετεύεται με έναν σωλήνα απευθείας στον νεροχύτη ή στο σιφόνι.
Πατέντα εν αναμονή: EP 2 532 779 Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος