Ενσωματωμένη αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών*

Πρακτική αποχέτευση νερού
Δεν χρειάζεται άδειασμα: η συμπύκνωση αποχετεύεται με έναν σωλήνα απευθείας στον νεροχύτη ή στο σιφόνι.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος