Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Προεπιλογή έναρξης και ένδειξη αντίστρ. μέτρησης

Καλά προγραμματισμένη φροντίδα ρούχων
Η προεπιλογή έναρξης προγράμματος σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πότε θέλετε να ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα αν θέλετε να χρησιμοποιείτε νυκτερινό τιμολόγιο ρεύματος ή αν το πρόγραμμα πρέπει να τελειώσει συγκεκριμένη ώρα, π.χ. όταν γυρίζετε από τη δουλειά. Μπορείτε να μεταθέσετε την έναρξη έως και για 24 ώρες. Στην οθόνη εμφανίζεται επίσης και ένδειξη για το πότε θα τελειώσει το τρέχον πρόγραμμα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος