Κρύα πρόσοψη 

Το μόνο που θερμαίνεται είναι το φαγητό 
Οι φούρνοι ατμού Miele ψύχονται από όλες τις πλευρές. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα χειριστήρια, οι λαβές και τα κολλητά ντουλάπια είναι σχετικά δροσερά κατά την επαφή. Τα πολυστρωματικά τοιχώματα μονώνουν αποτελεσματικά την πόρτα του φούρνου και εξασφαλίζουν χαμηλότερη θερμοκρασία στο εξωτερικό της πόρτας, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία από εγκαύματα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος