Λήψη ευρωπ. ετικέτας ενεργειακής σήμανσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή σήμανση σε όλες τις συσκευές της γκάμας Miele (ισχύ από 01.2015).

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε είτε τον κωδικό της συσκευής ή τον αριθμό ΕΑΝ της συσκευής που θέλετε να δείτε.

Στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα ενεργειακής σήμανσης βάσει Ε.Ε. σε διάφορες διαστάσεις.

Κωδικός συσκευής
Αριθμός ΕΑΝ