ΗΑΔ

Πληροφορίες

Ως μια εναλλακτική στην παραδοσιακή διαβίβαση δεδομένων (όπως είναι το φαξ ή το τηλέφωνο), η ΗΑΔ χρησιμοποιείται κυρίως για παρόμοια και τακτική επικοινωνία μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων (προτάσεις, παραγγελίες, τιμολόγια κτλ.).

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης της ΗΑΔ είναι:

  • Οικονομία και βελτίωση του χρόνου της διαβίβασης δεδομένων
  • Μείωση των τηλεφωνημάτων και/ή των φαξ
  • Καμία εισαγωγή δεδομένων και επομένως καμία ύπαρξη σφαλμάτων από τη στιγμή που η επεξεργασία των ληφθέντων δεδομένων γίνεται αυτόματα (χωρίς χειροκίνητη παρεμβολή)
  • Η ανεξαρτήτως πλατφόρμας μεταφορά δεδομένων μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων

Ως ένα σημαντικό μέρος της επικοινωνίας, η ΗΑΔ με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες όλων των εταιριών που συμμετέχουν σε αυτές και επομένως αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη Miele.

Μια σύνδεση ΗΑΔ είναι κυρίως χρήσιμη για τις εταιρίες με μεγάλο όγκο παραγγελιών. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα πελατών και ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μια σύνδεση ΗΑΔ, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα καθώς επίσης και μια αίτηση εγγραφής, με την οποία μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας στις επόμενες σελίδες.

Μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ΗΑΔ εδώ:

Εγκυκλοπαίδεια ΗΑΔ

www.cybiz.de

Οργάνωση για τυποποίηση:

www.akhandel.de
www.gs1-germany.de

 

Τύποι μηνυμάτων

6) Λήψη πίνακα [9] - ΗΑΔ

Περιγραφή Μορφή Λήψη