Εργασία στη Miele

Δημιουργήστε μαζί τις τεχνολογίες του αύριο.Γίνετε μέρος του κόσμου της Miele και συμβάλλετε στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.