Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η Miele για το θέμα προστασίας δεδομένων
Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Miele συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως πχ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και Fax μόνο για το σκοπό για τον οποίο εσείς τα δώσατε (π.χ. για υποβολή αίτησης εργασίας, αποστολή προσπέκτ ή άλλου έντυπου υλικού). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και για να μπορούμε εμείς να καλυτερεύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του Miele group και από εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες σας. Η Miele προστατεύει με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται πάντα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα την οποία έχετε επισκεφθεί.
2. Τεχνολογίες
Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Ασφάλεια
Η Miele εγγυάται για τη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων κατά της απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης, παραποίησης, παράνομης πρόσβασης και παράνομης γνωστοποίησης.

4. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων. 5. Ζητήματα προστασίας δεδομένων
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο info@miele.gr

6. Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) / στρατηγική ασφάλειας δεδομένων
Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

7. Αποποίηση ευθύνης
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πακέτα υπηρεσιών

Miele Service Certificate (Επέκταση Εγγύησης Miele)

Ισχύουν οι ακόλουθοι συμβατικοί όροι

I. Διάρκεια και έναρξη της κάλυψης
1. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ παρέχει 2ετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Με το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele, η Miele (χώρα θυγατρικής πωλήσεων) καλύπτει το κόστος επισκευής για ένα (ΠΣΜ 1), τρία (ΠΣΜ 5) ή οκτώ (ΠΣΜ 10) έτη επιπλέον, αμέσως μετά την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος ισχύος αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του πιστοποιητικού.
2. Η σύμβαση του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους επεκτείνεται αυτομάτως για δώδεκα (12) μήνες έως δέκα (10) χρόνια επιπλέον από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η σύμβαση ακυρώνεται αυτομάτως μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Μπορεί επίσης να ακυρωθεί εγγράφως το αργότερο έναν μήνα πριν από το τέλος της ετήσιας περιόδου κάλυψης που αρχίζει την πρώτη ημέρα ισχύος/ανανέωσης της ισχύος. Η αυτόματη επέκταση τίθεται σε ισχύ εφόσον ο πελάτης πληρώσει το τιμολόγιο που λαμβάνει κατά την έναρξη της περιόδου επέκτασης εγγύησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας καταβολής.
3. Η διάρκεια ενός ήδη εκδοθέντος Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele 5 μπορεί να επεκταθεί έως δέκα (10) χρόνια εντός της περιόδου κάλυψης του πιστοποιητικού (ΠΣΜ 5+5).
4. Η Miele δικαιούται να αναπροσαρμόζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Κατά την αγορά ενός Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele, ισχύουν οι τιμές του τρέχοντος τιμοκαταλόγου κατά τον χρόνο της συναλλαγής. Μπορεί να παρατηρούνται μεταβολές στις τιμές του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους στο ετήσιο τιμολόγιο. Εκ των προτέρων πληροφορίες εγγράφως δεν θα παρέχονται. Εάν το τιμολόγιο εξοφληθεί εντός της προθεσμίας πληρωμής, θεωρείται ότι η μεταβολή στην τιμή έχει γίνει αποδεκτή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, δεν αρχίζει η ισχύς του Πιστοποιητικού.
5. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον εκάστοτε φόρο προστιθέμενης αξίας. Δεν χρεώνονται δαπάνες αποστολής του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele.
6. Αναλόγως του τρόπου παραγγελίας, το πιστοποιητικό παρέχεται είτε από τον τεχνικό επιτόπου, είτε αποστέλλεται μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς.
7. Η επισκευή της συσκευής ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

II. Προϋποθέσεις
1. Η αγορά της συσκευής έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εξειδικευμένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.
2. Κατά την αγορά του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele, ο τόπος διαμονής και η τοποθεσία του προϊόντος είναι στην Ελλάδα.
3. Το πιστοποιητικό ισχύει εκάστοτε μόνο για μία συγκεκριμένη συσκευή Miele και είναι προσωποπαγές και μη μεταβιβάσιμο.
4. Εάν η κυριότητα του μηχανήματος αλλάξει ή εάν ο ιδιοκτήτης μετακομίσει σε άλλη διεύθυνση, η Miele πρέπει να ενημερωθεί ώστε το πιστοποιητικό να παραμείνει σε ισχύ.
5. Το πιστοποιητικό πρέπει να καταχωριθεί και να ληφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης της συσκευής. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους μπορεί να ληφθεί επίσης απευθείας κατά τη διάρκεια επίσκεψης τεχνικού της Miele για σκοπούς συντήρησης, όσον αφορά συσκευές παλαιότητας έως δέκα (10) ετών.
6. Υπηρεσίες δυνάμει του πιστοποιητικού θα παρέχονται μόνο στις χώρες της ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία.
7. Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το πιστοποιητικό, τα οποία πρέπει να αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.
8. Οι συσκευές που συνοδεύονται από πιστοποιητικό προορίζονται μόνο για μη εμπορική χρήση.
9. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν εκδίδεται για καφετιέρες. Για τις καφετιέρες ισχύουν ειδικές προσφορές συντήρησης.

III. Κάλυψη και εύρος
1. Μηχανικά ελαττώματα θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογης χρονικής περιόδου μέσω επισκευής ή αντικατάστασης των προβληματικών μερών. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς, επίσκεψης τεχνικού, εργασίας και ανταλλακτικών. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ αποκτά την κυριότητα των ανταλλακτικών ή των συσκευών που θα αντικατασταθούν.
2. Υπηρεσίες δυνάμει του πιστοποιητικού μπορεί να παρέχονται μόνο από τεχνικούς συντήρησης εξουσιοδοτημένους από τη ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ.
3. Εάν η επισκευή της συσκευής συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος σε σχέση με την αξία της ή είναι αδύνατη, ο πελάτης θα λάβει πανομοιότυπη ή αντίστοιχη νέα συσκευή. Εναλλακτικά, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να του καταβληθεί η αντίστοιχη τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής. Εάν η Miele καταβάλει την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής, το πιστοποιητικό ακυρώνεται. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η υπόλοιπη περίοδος κάλυψης που προβλέπεται στο πιστοποιητικό μεταφέρεται στο νέο προϊόν.
4. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν καλύπτει οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση αποζημίωσης κατά της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ, εκτός εάν τυχόν ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού συντήρησης της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ή εάν υφίσταται ευθύνη λόγω θανατηφόρου τραυματισμού, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία.
5. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την προμήθεια αναλώσιμων και αξεσουάρ.

IV. Περιορισμοί
Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν καλύπτει το κόστος επισκευής, στην περίπτωση που ένα ελάττωμα οφείλεται στα ακόλουθα:
1. Αντικανονική εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση με σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
2. Αντικανονική χρήση και λειτουργία, όπως χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών.
3. Συσκευή η οποία έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία και δεν είναι κατάλληλη για χρήση ή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημίες προκαλούμενες από μεταφορά, πρόσκρουση και κραδασμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.
5. Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.
6. Μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Miele ή αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Miele.
7. Θραύση κρυστάλλων και ελαττωματικοί λαμπτήρες.
8. Αυξομειώσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής που δηλώνονται από τον κατασκευή.
9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

V. Προστασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων σχετικά με τη σύμβαση, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
FM 16-1794 Νοέμβριος 2016

VI. Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης
Έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να επικαλεστείτε λόγο. Αυτόν το δικαίωμα αναίτιας καταγγελίας παραγράφεται 14 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα αναίτιας καταγγελίας πρέπει να μας ενημερώσετε (ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,Λεωφ.Μεσογείων 257,801 222 4444,FAX:210 679 4400, info@miele.gr, σχετικά με την απόφασή σας να καταγγείλετε αναιτίως την παρούσα σύμβαση με γραπτή δήλωσή σας (π.χ. με ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή e-mail). Δυνητικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα καταγγελίας.
Για να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός της προθεσμίας, αρκεί να αποστείλετε την δήλωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του δικαιώματος.

Αποτελέσματα καταγγελίας
Εάν καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που μας έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με την εξαίρεση τυχόν επιπλέον εξόδων που τυχόν θα έχουν προκύψει διότι δεν επιλέξατε τον πλέον οικονομικό βασικό τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς περιττές καθυστερήσεις και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε γνώση της απόφασής σας να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που θα έχετε χρησιμοποιήσει εσείς για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσετε ρητώς διαφορετικούς όρους πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα λόγω της εν λόγω επιστροφής χρημάτων.
Εάν μας έχετε ζητήσει να ξεκινήσουμε την παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο ισχύος του δικαιώματος αναίτιας καταγγελίας, οφείλετε να μας καταβάλετε την αξία των υπηρεσιών που θα σας έχουν παρασχεθεί έως ότου μας ενημερώσετε για την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψή της.

Πρότυπο έντυπο καταγγελίας της σύμβασης
(Παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση.)

  • ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,Λεωφ.Μεσογείων 257,801 222 4444,FAX:210 679 4400, info@miele.gr, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ,Λεωφ.Γρίβα Διγενή 46, 00357 21 451 999, FAX:00357 21 451 909,miele.infoline@miele.gr
  • Ο/Η/Οι (*) δια της παρούσας σας ενημερώνω/-ουμε ότι (*) καταγγέλω/-ουμε (*) τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων προϊόντων(*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*),
  • Με ημερομηνία παραγγελίας (*)/ημερομηνία παραλαβής (*),
  • Όνομα καταναλωτή(-ών),
  • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών),
  • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε έντυπη μορφή),
  • Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση.

ComfortBox

Συμβατικοί όροι του πιστοποιητικού του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες

I. Διάρκεια και έναρξη της κάλυψης
1. Η Miele παρέχει 2ετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Με το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες, η Miele Ελλάς καλύπτει το κόστος επισκευής για τρία (3) επιπλέον έτη, αμέσως μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του πιστοποιητικού.
2. Η επισκευή του μηχανήματος ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

II. Προϋποθέσεις ισχύος
1. Η αγορά του μηχανήματος έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εξειδικευμένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.
2. Κατά την αγορά του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες, ο τόπος διαμονής του πελάτη και ο ο τόπος λειτουργίας του μηχανήματος είναι στην Ελλάδα.
3. Το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες ισχύει μόνο για ένα εκάστοτε συγκεκριμένο μηχάνημα Miele και δεν είναι μεταβιβάσιμο.
4. Το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να καταχωριστεί και να ληφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης του μηχανήματος.
5. Οι υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο στην ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία.
6. Αν χρησιμοποιηθούν σακούλες σκόνης που δεν φέρουν τη σήμανση «αυθεντικό ανταλλακτικό της Miele», παύει να ισχύει η σύμβαση συντήρησης.
7. Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το πιστοποιητικό, τα οποία θα πρέπει να αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.
8. Τα προϊόντα που συνοδεύονται από το πιστοποιητικό προορίζονται μόνο για μη εμπορική χρήση.

III. Κάλυψη και εύρος
1. Μηχανικά ελαττώματα θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογου χρόνου με επισκευή ή αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων. Η Miele Ελλάς αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς της συσκευής, επίσκεψης τεχνικού, εργασίας και ανταλλακτικών. Η Miele Ελλάς αποκτά την κυριότητα των ν ανταλλακτικών ή των εξαρτημάτων που θα έχουν αντικατασταθεί..
2. Υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο από τεχνικούς συντήρησης εξουσιοδοτημένους από τη Miele Ελλάς.
3. Εάν η επισκευή του μηχανήματος συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος ή είναι αδύνατη, θα αντικατασταθεί με ίδιο ο ή αντίστοιχο νέο μηχάνημα. Εναλλακτικά, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να του καταβληθεί η τρέχουσα εμπορική αξία του μηχανήματος. Εάν η Miele καταβάλει στον πελάτη την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής, το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες παύει να ισχύει. Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανήματος, η υπόλοιπη περίοδος κάλυψης που προβλέπεται στο πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες μεταφέρεται στο νέο προϊόν.
4. Το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης κατά της Miele Ελλάς, εκτός των αξιώσεων για αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία. που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την προμήθεια εγκαταστάσεων λειτουργίας, αναλώσιμων και αξεσουάρ.

IV. Περιορισμοί
Το πιστοποιητικό του Comfort Box για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει το κόστος επισκευής, στην περίπτωση που μία βλάβη οφείλεται στα ακόλουθα:
1. Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση με σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
2. Ακατάλληλη χρήση και χειρισμό, όπως χρήση λανθασμένης σακούλας σκόνης και φίλτρου, ζημιές που προκλήθηκαν από τοποθέτηση ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών, ή ζημιά που προκλήθηκε από την εισχώρηση υγρών, σκόνης κατασκευών ή τόνερ.
3. Εάν το μηχάνημα το οποίο έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία δεν είναι κατάλληλο για χρήση στην χώρα λειτουργίας του ή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. Έχουν υπεισέλθει εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιές προκαλούμενες από μεταφορά, πρόσκρουση και κραδασμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.
5. Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.
6. Μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Miele ή αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Miele.
7. Ζημιά σε μη εγκεκριμένα από την Miele αξεσουάρ.
8. Αυξομειώσεις στην ηλεκτρική τάση ί που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κατασκευή.
9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

V. Προστασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση, σε πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ιστοσελίδα Miele

Η ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Κάθε αρχική σύνδεση προς μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα ελέγχεται για παράνομο περιεχόμενο. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.