Νέα Ενεργειακά Ταμπελάκια από τον March 2021

Μαζί για ένα καλύτερο μέλλον

Οι νέες ενεργειακές αποδόσεις

Τον Δεκέμβριο του 2019, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέες οδηγίες για τις ενεργειακές αποδόσεις και ετικέτες των πλυντηρίων πιάτων, των ψυγείων, των συντηρητών κρασιών, των πλυντηρίων και των πλυντοστεγνωτηρίων. Από τον Μάρτιο του 2021, οι κανονισμοί υποχρεώνουν όλους τους κατασκευαστές να παρέχουν σε όλες τις συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη νέες ενεργειακές ετικέτες.

Γενικές
πληροφορίες

Νέες Ενεργειακές Ετικέτες από το 2021

Οι οδηγίες της ΕΕ αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εντός της Ευρώπης, συμβάλλοντας ως αποτέλεσμα στην προώθηση των προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσαρμογή της κλίμακας συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κατανόησης και της αξιολόγησης των προϊόντων από τους καταναλωτές.

Μια επισκόπηση των σημαντικότερων αλλαγών

Οι νέες νομικές απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε μια αυστηρότερη ταξινόμηση ετικετών.

Η εξάλειψη των κατηγοριών + για την ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα A+++, και η ανακατάταξη από το Α στο G θα εξασφαλίσει καλύτερη συγκρισιμότητα των προϊόντων.

Από την 1η Μαρτίου 2021, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR, ο οποίος θα παραπέμπει στη βάση δεδομένων της ΕΕ (EPREL).

Γιατί οι συσκευές θα έχουν δύο ενεργειακά ταμπελάκια;

Η ΕΕ ορίζει ότι για τη μεταβατική περίοδο έως τον Μάρτιο του 2021 όλες οι συσκευές πρέπει να εφοδιάζονται τόσο με παλιές όσο και με νέες ενεργειακές ετικέτες. Προσαρμόζοντας την κλίμακα ενεργειακής απόδοσης (Α έως Ζ) στη νέα ενεργειακή ετικέτα, φαίνεται ότι η ενεργειακή απόδοση της μηχανής έχει γίνει χειρότερη. Αυτό ωστόσο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λόγω των νέων ορίων κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται από το νόμο, η ταξινόμηση ετικετών είναι αυστηρότερη, έτσι ώστε η συσκευή κατανεμήθηκε σε μια νέα κατηγορία.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, μόνο η τρέχουσα ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ θα εμφανίζεται στους αντιπροσώπους και στον ιστότοπο της Miele.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η Γερμανική Ένωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευαστών ZVEI έχει συντάξει ένα πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο. Εξηγεί το ιστορικό της αναθεώρησης, των προθεσμιών, των υποχρεώσεων των παραγωγών και των διανομέων, των νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για την αποδοτικότητα των πόρων και των ίδιων των νέων ενεργειακών σημάτων.

Link to the brochure

Πλυντήρια
Πιάτων

Νέο ενεργειακό ταμπελάκι για τα πλυντήρια πιάτων

Nέες πληροφορίες στο ταμπελάκι:

 • Κωδικός QR για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
 • Η ταξινόμηση των πλυντηρίων πιάτων στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α έως Ζ εξακολουθεί να βασίζεται στο πρόγραμμα ECO.
 • Τροποποίηση του προτύπου δοκιμής. Η μέτρηση προορίζεται να αντικατοπτρίζει ακόμα καλύτερα τη συμπεριφορά χρήσης και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ποτήρια και πλαστικά σκεύη για την αξιολόγηση των διαδικασιών καθαρισμού και ξήρανσης.
 • Διάρκεια του προγράμματος ECO.
 • Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης.
 • Εισαγωγή των κατηγοριών θορύβου A - D για να καταστεί η τιμή θορύβου στο dB(α) περισσότερο αξιόπιστη.

Σημαντικά:

 1. Κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντων στη βάση δεδομένων της ΕΕ
 2. Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 3. Ονομασία μοντέλου προϊόντος
 4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G
 5. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης προϊόντος
 6. Κατανάλωση ενέργειας σε κύκλους λειτουργίας kWh/100 (στο πρόγραμμα ECO)
 7. Αριθμός ρυθμίσεων θέσης για το πρόγραμμα ECO (χωρητικότητα φόρτωσης)
 8. Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (στο πρόγραμμα ECO)
 9. Χρόνος λειτουργίας του προγράμματος ECO
 10. Εκπομπές θορύβου, εκφρασμένες σε dB(A) re 1 pW, και κατηγορία εκπομπής θορύβου
 11. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Συσκευές
ψύξης

Νέο ενεργειακό ταμπελάκι για τις συσκευές ψύξης

Νέες πληροφορίες στο ταμπελάκι

 • Κωδικός QR για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
 • Ταξινόμηση ψυκτικών συσκευών στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α έως Ζ.
 • Κατηγορίες θορύβου A - D, για να γίνει η τιμή θορύβου στο dB(a) περισσότερο αξιόπιστη.

Σημαντικά:

 1. Κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντων στη βάση δεδομένων της ΕΕ
 2. Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 3. Ονομασία μοντέλου προϊόντος
 4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G
 5. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης προϊόντος
 6. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
 7. Σύνολο χωρητικότητας σε καταψύκτες
 8. Σύνολο χωρητικότητας σε ψυγεία
 9. Εκπομπές θορύβου σε dB (A) εκ νέου 1 pW
 10. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Συντηρητές
Κρασιών

Νέο ενεργειακό ταμπελάκι για τους συντηρητές κρασιών

Νέες πληροφορίες στο ταμπελάκι:

 • Kωδικός QR για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των συντηρητών κρασιών στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α έως Ζ.
  Κατηγορίες θορύβου A - D, για να γίνει η τιμή θορύβου στο dB(a) περισσότερο αξιόποστη.

Σημαντικά:

 1. Κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντων στη βάση δεδομένων της ΕΕ
 2. Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 3. Ονομασία μοντέλου προϊόντος
 4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G
 5. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης προϊόντος
 6. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
 7. Αριθμός τυποποιημένων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκευτούν
 8. Εκπομπές ήχου σε dB (A) εκ νέου 1 pW
 9. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Πλυντήρια
Ρούχων

Νέο ενεργειακό ταμπελάκι για τα πλυντήρια ρούχων

Νέες πληροφορίες στο ταμπελάκι:

 • Κωδικός QR για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των πλυντηρίων στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α έως Ζ.
 • Καθορισμός των τιμών κατανάλωσης με βάση το νέο πρόγραμμα ECO 40-60. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο των κανονικά λερωμένων βαμβακερών (που πλένονται από τους 40°C έως 60°C).
 • Κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, που δηλώνονται τώρα ανά κύκλο πλύσης και 100 πλύσεις αντίστοιχα.
 • Κατηγορίες θορύβου A - D, για να γίνει η τιμή θορύβου στο dB(a) περισσότερο αξιόπιστη

Σημαντικά:

 1. Κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντων στη βάση δεδομένων της ΕΕ
 2. Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 3. Ονομασία μοντέλου προϊόντος
 4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G
 5. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης προϊόντος
 6. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε κύκλους λειτουργίας kWh/100 (οι καταναλώσεις υπολογίζονται με βάση ένα μέσο πλήρες, μισό και τέταρτο του μέγιστου φορτίου.)
 7. Πλήρες φορτίο σε kg για το ECO 40-60
 8. Χρόνος λειτουργίας του προγράμματος ECO 40-60 με πλήρες φορτίο
 9. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (Οι καταναλώσεις υπολογίζονται με βάση ένα μέσο πλήρες, μισό και τέταρτο του μέγιστου φορτίου.)
 10. Κατηγορία απόδοσης περιστροφής
 11. Εκπομπές ήχου σε κύκλο περιστροφής του κύκλου «ECO 40-60» σε dB(A) re 1 pW
 12. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Πλυντο-στεγνωτήρια

Νέο ενεργειακό ταμπελάκι για τα πλυντο-στεγνωτήρια

Νέες πληροφορίες στο ταμπελάκι:

 • Κωδικός QR για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των πλυντο-στεγνωτηρίων στις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α έως G.]
 • Καθορισμός των τιμών κατανάλωσης με βάση το νέο πρόγραμμα ECO 40-60. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο των κανονικών λερωμένων βαμβακερών (που πλένονται στους 40°C έως 60°C).
 • Παράλληλα με την ταξινόμηση για τη διαδικασία πλύσης (δεξιά πλευρά), η ετικέτα πλυντο-στεγνωτηρίου αναφέρει επίσης τιμές για τη σύνθετη διαδικασία πλύσης και στεγνώματος (αριστερή πλευρά).
 • Κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δηλώνονται τώρα ανά κύκλο πλύσης και 100 πλύσεις αντίστοιχα.
 • Κατηγορίες θορύβου A - D, για να γίνει η τιμή θορύβου στο dB(a) περισσότερο αξιόπιστη.

Σημαντικά:

 1. Κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντων στη βάση δεδομένων της ΕΕ
 2. Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 3. Ονομασία μοντέλου προϊόντος
 4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G για έναν πλήρη* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
 5. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης πλήρους κύκλου λειτουργίας* (αριστερή πλευρά) και κύκλου πλύσης (δεξιά πλευρά)
 6. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε κύκλους λειτουργίας kWh/100 για πλήρεις κύκλους λειτουργίας*
 7. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε κύκλους λειτουργίας kWh/100 για τον κύκλο πλύσης
 8. Ονομαστική χωρητικότητα για πλήρη* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και για κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
 9. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρο/κύκλο λειτουργίας για πλήρη* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
 10. Χρόνος λειτουργίας προγράμματος για πλήρη* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και για κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
 11. Κατηγορία απόδοσης περιστροφής
 12. Εκπομπές ήχου σε κύκλο περιστροφής του κύκλου «ECO 40-60» σε dB(A) re 1 pW
 13. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

  * Πλήρης κύκλος λειτουργίας = συνεχής πλύση και στέγνωμα