Μαζί για ένα καλύτερο μέλλον

Η νέα σήμανση ενεργειακής κλάσης της ΕΕ

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες οδηγίες σχετικά με την κλάση ενεργειακής κατανάλωσης και σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό πλυντηρίων πιάτων, συσκευών ψύξης, συντηρητών κρασιών, πλυντηρίων ρούχων και πλυντοστεγνωτηρίων.
Από τον Μάρτιο του 2021, αυτοί οι κανονισμοί θέτουν όλους τους κατασκευαστές υπό την υποχρέωση να παρέχουν όλες τις μονάδες που πωλούνται στην Ευρώπη με νέα σήμανση ενεργειακής κλάσης.

Η νέα σήμανση ενεργειακής κλάσης της ΕΕ από το 2021

Οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ έχουν στόχο να συνεχίσει να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση των προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος. Η αναπροσαρμογή της κλίμακας συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κατανόησης και της αξιολόγησης των προϊόντων για τους καταναλωτές.

Μια επισκόπηση των πιο σημαντικών αλλαγών

Οι νέες νομικές απαιτήσεις και τα νέα όρια των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε αυστηρότερη ταξινόμηση των ετικετών.

Η κατάργηση των κλάσεων plus, π.χ. A+++, και η αναταξινόμηση στις κατηγορίες από A έως G θα διασφαλίσει καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των προϊόντων.

Από την 1η Μαρτίου 2021, θα μπορείτε να μαθαίνετε περισσότερες πληροφορίες για κάποια συσκευή μέσω του κωδικού QR, ο οποίος θα σας μεταφέρει στη βάση δεδομένων της ΕΕ (EPREL).

Γιατί οι συσκευές φέρουν δύο ενεργειακές ετικέτες;

Η ΕΕ ορίζει ότι κατά τη μεταβατική περίοδο έως τον Μάρτιο 2021, όλες οι συσκευές πρέπει να φέρουν και τις δύο ετικέτες, με βάση τόσο το παλιό, όσο και το νέο σύστημα. Με την προσαρμογή της κλίμακας ενεργειακής απόδοσης (από A έως G) στη νέα ενεργειακή ετικέτα, φαίνεται σαν να έχει υποβαθμιστεί η ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Δεν ισχύει, όμως, κάτι τέτοιο. Λόγω των νέων ορίων των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης που προβλέπει η νομοθεσία, η ταξινόμηση των ετικετών είναι πιο αυστηρή, με αποτέλεσμα η συσκευή να έχει ταξινομηθεί σε νέα κλάση.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, μόνο η τρέχουσα ενεργειακή κλάση της ΕΕ θα εμφανίζεται στα σημεία πώλησης και στον ιστότοπο της Miele.

Επιπλέον πληροφορίες

Η Γερμανική Ένωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευαστών ZVEI έχει συντάξει ένα πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο. Εξηγεί το ιστορικό της αναθεώρησης, τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανομέων, τις νέες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αποδοτικότητα των πόρων και τις νέες ετικέτες αυτές καθαυτές.

Σύνδεσμος προς ενημερωτικό φυλλάδιο

Νέα σήμανση ενεργειακής κλάσης για πλυντήρια πιάτων

Υπόμνημα:

1. Κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει σε πληροφορίες για το προϊόν στη βάση δεδομένων της ΕΕ
2. Επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα
3. Προσδιορισμός μοντέλου του προϊόντος
4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G
5. Κλάση ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος
6. Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα ECO)
7. Αριθμός σερβίτσιων για το πρόγραμμα ECO (χωρητικότητα)
8. Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα ECO)
9. Χρόνος λειτουργίας προγράμματος ECO
10. Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW και κλάση εκπομπής ήχου
11. Αριθμός κανονισμού

Νέα στοιχεία επάνω στην ετικέτα:

 • Κωδικός QR για επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
 • Η ταξινόμηση των πλυντηρίων πιάτων σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης A έως G εξακολουθεί να βασίζεται στο πρόγραμμα ECO.
 • Διαφοροποίηση σε σχέση με το πρότυπο δοκιμής. Η μέτρηση έχει ως στόχο την ακόμα καλύτερη αντανάκλαση της συμπεριφοράς χρήστη, και συνεπώς χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, κούπες, κατσαρόλες και πλαστικά μαγειρικά σκεύη για την εκτίμηση της διαδικασίας καθαρισμού και στεγνώματος.
 • Διάρκεια προγράμματος ECO.
 • Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης και κατανάλωση ρεύματος ανά 100 κύκλους πλύσης.
 • Εισαγωγή της κλάσης θορύβου A-D, για να καταστεί πιο διαφανής η τιμή του θορύβου σε dB(a).

 

 

Νέα ετικέτα ενεργειακής απόδοσης ΕΕ για συσκευές ψύξης

Υπόμνημα:

1. Κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει σε πληροφορίες για το προϊόν στη βάση δεδομένων της ΕΕ
2. Επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα
3. Προσδιορισμός μοντέλου του προϊόντος
4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G
5. Κλάση ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος
6. Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση σε kWh/έτος
7. Άθροισμα του συνολικού χώρου στους θαλάμους κατάψυξης
8. Άθροισμα του συνολικού χώρου στους θαλάμους ψύξης
9. Εκπομπές ήχου σε dB (A) re 1 pW
10. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Νέα στοιχεία επάνω στην ετικέτα:

 • Κωδικός QR για επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των συσκευών ψύξης σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης A έως G.
 • Κλάση θορύβου A-D, για να καταστεί πιο διαφανής η τιμή του θορύβου σε dB(a).

 

Νέα σήμανση ενεργειακής κλάσης της ΕΕ για συντηρητές κρασιού

Υπόμνημα:

1. Κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει σε πληροφορίες για το προϊόν στη βάση δεδομένων της ΕΕ
2. Επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα
3. Προσδιορισμός μοντέλου του προϊόντος
4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G
5. Κλάση ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος
6. Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση σε kWh/έτος
7. Αριθμός στάνταρ μπουκαλιών κρασιού που μπορούν να αποθηκευτούν
8. Εκπομπές ήχου σε dB (A) re 1 pW
9. Αριθμός κανονισμού ΕΕ

Νέα στοιχεία επάνω στην ετικέτα:

 • Κωδικός QR για επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των συντηρητών κρασιού σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης A έως G.
 • Κλάση θορύβου A-D, για να καταστεί πιο διαφανής η τιμή του θορύβου σε dB(a).

 

Νέα ετικέτα ενεργειακής απόδοσης για πλυντήρια ρούχων

Υπόμνημα:

1. Κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει σε πληροφορίες για το προϊόν στη βάση δεδομένων της ΕΕ
2. Επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα
3. Προσδιορισμός μοντέλου του προϊόντος
4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G
5. Κλάση ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος
6. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας (η κατανάλωση υπολογίζεται βάσει γεμάτου φορτίου, μέτρια γεμάτου φορτίου, τρία τέταρτα του μέγιστου φορτίου.)
7. Πλήρες φορτίο σε kg για το ECO 40-60
8. Χρόνος λειτουργίας προγράμματος ECO 40-60 για πλήρες φορτίο
9. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (η κατανάλωση υπολογίζεται βάσει ενός γεμάτου, μέτρια γεμάτου φορτίου, τρία τέταρτα του μέγιστου φορτίου.)
10. Κλάση απόδοσης στυψίματος
11. Εκπομπές ήχου κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος στο πρόγραμμα ECO 40-60 σε dB(A) re 1 pW
12. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

Νέα στοιχεία επάνω στην ετικέτα:

 • Κωδικός QR για επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των πλυντηρίων ρούχων σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης A έως G.
 • Προσδιορισμός των τιμών κατανάλωσης βάσει του νέου προγράμματος ECO 40-60. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για την πλύση κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων (που πλένονται στους 40°C με 60°C).
 • Κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, τα οποία πλέον ορίζονται ανά κύκλο πλύσης και ανά 100 πλύσεις αντίστοιχα.
 • Κλάση θορύβου A-D, για να καταστεί πιο διαφανής η τιμή του θορύβου σε dB(a).

 

Νέα ενεργειακή ετικέτα για πλυντοστεγνωτήρια

Υπόμνημα:

1. Κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει σε πληροφορίες για το προϊόν στη βάση δεδομένων της ΕΕ
2. Επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα
3. Προσδιορισμός μοντέλου του προϊόντος
4. Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G για ολοκληρωμένο* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
5. Κλάση ενεργειακής απόδοσης ολοκληρωμένου κύκλου λειτουργίας* (αριστερή πλευρά) και κύκλου πλύσης (δεξιά πλευρά)
6. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας για ολοκληρωμένους* κύκλους λειτουργίας
7. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας για κύκλο πλύσης
8. Ονομαστική ισχύς για ολοκληρωμένο* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και για κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
9. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας για ολοκληρωμένο* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
10. Χρόνος λειτουργίας προγράμματος για ολοκληρωμένο* κύκλο λειτουργίας (αριστερή πλευρά) και για κύκλο πλύσης (δεξιά πλευρά)
11. Κλάση απόδοσης στυψίματος
12. Εκπομπές ήχου κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος στο πρόγραμμα ECO 40-60 σε dB(A) re 1 pW
13. Αριθμός κανονισμού της ΕΕ

* Ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας = συνεχές πλύσιμο και στέγνωμα

Νέα στοιχεία επάνω στην ετικέτα:

 • Κωδικός QR για επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
 • Ταξινόμηση των πλυντοστεγνωτηρίων σε κλάσεις ενεργειακής απόδοσης A έως G.
 • Προσδιορισμός των τιμών κατανάλωσης βάσει του νέου προγράμματος ECO 40-60. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για την πλύση κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων (που πλένονται στους 40°C με 60°C).
 • Μαζί με την ταξινόμηση της διαδικασίας πλύσης (στη δεξιά πλευρά), η ετικέτα του πλυντοστεγνωτηρίου συμπεριλαμβάνει επίσης τιμές για τη συνδυαστική διαδικασία πλυσίματος και στεγνώματος (στην αριστερή πλευρά).
 • Κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, τα οποία πλέον ορίζονται ανά κύκλο πλύσης και ανά 100 πλύσεις αντίστοιχα.
 • Κλάση θορύβου A-D, για να καταστεί πιο διαφανής η τιμή του θορύβου σε dB(a).
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας