Παράδοση

Η προσφορά μας για παράδοση κατ' οίκον

  • Θα παραδώσουμε τις οικιακές σας συσκευές στον χρόνο που έχετε ορίσει από Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Η καταρτισμένη μας ομάδα θα παραδώσει τα προϊόντα Miele στον χώρο εγκατάστασής τους.
  • Στη συνέχεια, θα ανοίξουμε τις συσκευασίες των συσκευών και θα τις απορρίψουμε ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις νέες οικιακές συσκευές Miele αμέσως.