Παράδοση

Παράδοση κατ' οίκον

Παράδοση κατ' οίκον

Μετά από αίτημά σας μπορούμε να παραδώσουμε κατ' οίκον το προϊόν Miele που έχετε επιλέξει, γρήγορα, με ασφάλεια και άνεση. Κλείστε τώρα ραντεβού για την παράδοση του προϊόντος σας.

επικοινωνία

Η προσφορά μας για παράδοση κατ' οίκον

  • Θα παραδώσουμε τις οικιακές σας συσκευές στον χρόνο που έχετε ορίσει από Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Η καταρτισμένη μας ομάδα θα παραδώσει τα προϊόντα Miele στον χώρο εγκατάστασής τους.
  • Στη συνέχεια, θα ανοίξουμε τις συσκευασίες των συσκευών και θα τις απορρίψουμε ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις νέες οικιακές συσκευές Miele αμέσως.