Ελευθερία στο σπίτι

Δικτύωση συσκευών με το Miele@home
Είτε βρίσκεστε σπίτι σας είτε εκτός, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις οικιακές συσκευές σας ανά πάσα στιγμή. Η δικτύωση των συσκευών σας και η λειτουργία φωνητικού ελέγχου Amazon Echo voice – Alexa Voice Service – προσφέρουν νέους τρόπους για τη βελτίωση της άνεσης, της ποιότητας και της ασφάλειας της καθημερινότητάς σας. Αναπτύσσοντας τη δικτύωση των συσκευών, τοποθετούμε στο επίκεντρο τα πλεονεκτήματα για τον χρήστη και την ευκολία χρήσης. Αναπτύσσουμε λειτουργίες, στοιχεία ελέγχου μέσω κινητών συσκευών και νέες τεχνολογίες σύνδεσης και προσφέρουμε ένα σύστημα που σας παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία και σας βοηθά να οργανώνετε την καθημερινότητά σας όπως σας εξυπηρετεί ‒ με μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση: Miele@home.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος