Τα πάντα σχετικά με τη δικτύωση

Λογαριασμός χρήστη Σελίδα 1 από 2
Πώς δημιουργώ λογαριασμό χρήστη;
Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη είτε μέσω της εφαρμογής Miele@mobile είτε εδώ μέσω της ιστοσελίδας της Miele.


Τι χρειάζεται να κάνω αν μετακομίσω;
Απλά αλλάξτε τη διεύθυνσή σας στον λογαριασμό χρήστη, για να διασφαλίσετε τη σωστή αποστολή των μελλοντικών παραγγελιών. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από την ιστοσελίδα της Miele στην ενότητα "My account" (Ο λογαριασμός μου) ή από την εφαρμογή Miele@mobile επιλέγοντας "Settings" (Ρυθμίσεις) -> "Account settings" (Ρυθμίσεις λογαριασμού). Συμβουλή: η αλλαγή διεύθυνσης μέσω της εφαρμογής διατίθεται προς το παρόν μέσω της έκδοσης iOS. Αυτή η λειτουργία θα διατεθεί σύντομα και για την έκδοση Android.
Λογαριασμός χρήστη Σελίδα 2 από 2
Τι θα πρέπει να κάνω αν πουλήσω ή χαρίσω τη συσκευή μου;

Διαγράψτε τη συσκευή από τον λογιαριασμό χρήστη Miele και την εφαρμογή Miele@mobile. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις της μονάδας WiFi (αν διατίθεται) χρειάζονται ξεχωριστή επαναφορά (στις ρυθμίσεις της μονάδας WiFi περιλαμβάνονται π.χ. το όνομα του δικτύου WiFi και ο κωδικός πρόσβασης).


Πώς διαγράφω τον λογαριασμό χρήστη μου;
Για να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Miele για οικιακές συσκευές στο τηλ. 0800 22 44 666 ή μέσω αυτού του συνδέσμου
Λέσχη πελατών*
Πώς καταχωρώ τη συσκευή μου για τη λέσχη πελατών My Miele Customer Club;

Εφόσον καταχωρίσετε τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής Miele@mobile, μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώριση της συσκευής σας στη λέσχη My Miele Club μέσω της εφαρμογής Miele@mobile, επιλέγοντας "Settings" (Ρυθμίσεις) -> "Register Miele appliance" (Καταχώριση συσκευής Miele). Εναλλακτικά, μπορείτε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στη λέσχη My Miele Club από την ιστοσελίδα της Miele στην ενότητα "My appliances" (Οι συσκευές μου) με χρήση του σειριακού αριθμού.Το My Miele προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη όταν καταχωρείτε τις συσκευές Miele:

1. Άμεση έκπτωση έως 3 % στις παραγγελίες εξαρτημάτων και αναλωσίμων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele

2. Εμφάνιση όλων των κατάλληλων εξαρτημάτων για τις συσκευές σας

3. Εμφάνιση οδηγιών χρήσης για τις συσκευές Miele

4. Εμφάνιση όλων των παραγγελιών σας

5. Πρόσβαση στις συνδρομές σας

6. Τακτικές ενημερώσεις για νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές

7. 48ωρη τεχνική υποστήριξη πελατών (Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο, εκτός επίσημων αργιών)
Απαιτήσεις δρομολογητή WiFi
Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον δρομολογητή WiFi;

Η Miele χρησιμοποιεί πρότυπα WiFi IEEE 802.11 b/g/n, που σημαίνει ότι οι συσκευές μας μπορούν να συνδεθούν με όλους τους δρομολογητές WiFi του εμπορίου. Για εύκολη σύνδεση της συσκευής σας στον δρομολογητή, υποστηρίζουμε διαμόρφωση κουμπιού WPS. Πληροφορίες για την υποστήριξη και τη λειτουργία του κουμπιού WPS παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε δρομολογητή WiFi.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διευθετήσει ασφαλή μέθοδο κρυπτογράφησης για το WiFi.
Συνιστούμε τη χρήση ασφαλούς κρυπτογράφησης WPA2 με μεγάλο, τυχαία δημιουργημένο κωδικό πρόσβασης (Συμβουλή: ο κωδικός πρόσβασης WiFi πρέπει να αποτελείται από 8 έως 32 χαρακτήρες.)
Προστασία δεδομένων
Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι τα δεδομένα μου είναι προστατευμένα;


Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ασφάλεια στρώματος μεταφοράς (TLS), μια μέθοδο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική τραπεζική, σε συνδυασμό με πιστοποιητικά ασφάλειας για τη μετάδοση των δεδομένων σας μέσω διαδικτύου. Ελέγχουμε τακτικά τις μεθόδους κρυπτογράφησής μας με εξωτερικούς ειδικούς στην ασφάλεια.

Η χρήση της εφαρμογής Miele@mobile και ο έλεγχος των οικιακών συσκευών σας είναι δυνατά μόνο μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη. Αυτός ο λογαριασμός προστατεύεται με τον δικό σας προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Έτσι, δεν μπορούν άλλοι να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές σας.

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η μονάδα επικοινωνίας στη συσκευή σας ενημερώνεται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση με τα τελευταία πρότυπα ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει επίσης μέσω TLS.Η συσκεή Miele με δυνατότητα δικτύωσης στέλνει δεδομένα αυτόματα;

Όχι. Τα δεδομένα μεταδίδονται μόνο αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δικτύωσης της συσκευής Miele, ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στη συσκευή και καταχωρίσετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής Miele@mobile.
Αποθήκευση δεδομένων
Ποια δεδομένα αποθηκεύονται;

Μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής Miele@mobile. Αυτά είναι ο λογαριασμός χρήστη, τα στοιχεία της συσκευής (π.χ. σειριακός αριθμός και μοντέλο) και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Miele@mobile. Οι τελευταίες προορίζονται για την αποστολή των ειδοποιήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή Miele@mobile. Βρίσκεται στην εφαρμογή Miele@mobile στην επιλογή «Settings» (Ρυθμίσεις).Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στο υπολογιστικό κέντρο στο Gütersloh (Γερμανία) και σε επιπλέον, πιστοποιημένα, εξωτερικά υπολογιστικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πιστοποιήσεις ISO 27001, ISO 22301 και ISO 9001).
Εφαρμογή Miele@mobile Σελίδα 1 από 2
Χάρη στην εφαρμογή, μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τις συσκ. σας μέσω smartphone ή tablet, αλλά και να τις ελέγχετε, ακόμα και να παραγγέλνετε εξαρτήματα και απορρυπαντικά πλυντ. ρούχων ή πιάτων απευθείας από το ηλεκτρ. κατάστημα, όποτε θέλετε.


Για ποια λειτουργικά συστήματα διατίθεται το Miele@mobile;
Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο App store σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις.


Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την εφαρ. Miele@mobile;
Χρειάζεστε smartphone ή tablet, δίκτυο WiFi και σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Miele@mobile και εκτός σπιτιού, χρειάζεστε πρόσβαση στο διαδ. μέσω κινητής συσκευής.


Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να χρησιμοποιήσω για τις ειδοποιήσεις;
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της εφαρμογής, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την αποστολή μηνυμάτων. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ξανά από την εφαρμογή για κάθε συσκευή.


Πόσο συχνά θα αποστέλλεται ειδοποίηση;
Αποστέλλεται ειδοπ. για κάθε χρήση. Εκτός από πληροφόρηση για το αν πρέπει να παραγγελθούν ταμπλέτες, για παράδειγμα, θα ενημερώνεστε και για βλάβες, καθώς και για τη λήξη ενός προγράμματος. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί αν θέλετε.


Μπορώ να ειδοποιούμαι και μέσω email ή γραπτού μηνύματος;
Όχι, η αποστολή email και γραπτών μηνυμάτων δεν υποστηρίζεται από την εφαρ.
Εφαρμογή Miele@mobile Σελίδα 2 από 2
Γιατί πρέπει να ενεργοποιήσω το MobileControl στη συσκευή πριν την ελέγξω μέσω της εφαρμογής;
Για λόγους ασφαλείας. Για παράδειγμα, ενημερώνει τον πελάτη ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τη συσκευή εξ' αποστάσεως.

Μπορούν πολλά άτομα να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ταυτόχρονα;
Ναι, καθένας πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele@mobile και να συνδεθεί με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη.


Μπορώ να καταχωρίσω πολλές συσκευές του ίδιου τύπου στην εφαρμογή;
Ναι. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τις συσκευές ώστε να μπορείτε να τις διακρίνετε.


Τι θα συμβεί αν αλλάξω κινητό τηλέφωνο; Πρέπει να επαναλάβω ολόκληρη τη διαδικασία καταχώρισης;
Όχι, χρειάζεται μόνο να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη σας με το νέο σας κινητό τηλέφωνο.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Miele@mobile και με τις συσκευές XGW3000 και ZigBee;
Ναι, το XGW3000 είναι συμβατό με την εφαρμογή Miele@mobile.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Miele@mobile και με τις συσκευές XGW2000 και Powerline;
Επί του παρόντος, αυτό δεν υποστηρίζεται.
WiFiConn@ct
Το WiFiConn@ct επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση συσκευών Miele στο τοπικό δίκτυο WLAN, χωρίς κανένα επιπλέον εξάρτημα.


Πώς καταχωρώ τη συσκευή μου για το δίκτυό μου;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele@mobile για να καταχωρίσετε τη συσκευή σας.

Πώς καταχωρώ τη συσκευή Miele μέσω WPS για το δικό μου δίκτυο WiFi;
Θα χρειαστείτε δρομολογητή WiFi που υποστηρίζει WPS. Η εφαρμογή Miele@mobile υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία (σύνδεσμος προς σύντομες οδηγίες)


Πώς μπορώ να καθορίσω αν το δίκτυο WiFi είναι διαθέσιμο στο σημείο εγκατάστασης;
Χρησιμοποιήστε την ένδειξη ισχύος σήματος WiFi του smartphone ή του tablet σας.


Ποια είναι η εμβέλεια της μονάδας WiFi;
Η εμβέλεια του WiFi εξαρτάται από τις συνθήκες του σπιτιού σας.


Τι κάνω αν το σήμα WiFi στη θέση εγκατάστασης δεν φτάνει στη συσκευή Miele;
Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστούμε τη χρήση ενισχυτή WiFi του εμπορίου, π.χ. Devolo, για να αυξήσετε την εμβέλεια του δικτύου WiFi.
ShopConn@ct*
Το ShopConn@ct προσφέρει την επιλογή να ειδοποιείστε άμεσα όταν χρειάζονται αναλώσιμα, όπως απορρυπαντικό ή λαμπρυντικό. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία μέσω της εφαρμογής Miele@mobile.


Πώς λειτουργεί το ShopConn@ct;
Αν η συσκευή προσδιορίσει ότι κάτι κοντεύει να τελειώσει, ειδοποιείστε και μπορείτε να παραγγείλετε απευθείας από το ηλεκτρονικό κατάστημα με τη λειτουργία ShopConn@ct.


Ποια προϊόντα μπορώ να παραγγείλώ μέσω του καταστήματος;
Όλα. Μπορείτε να παραγγείλετε ολόκληρη τη σειρά εξαρτημάτων και καθαριστικών προϊόντων μας από το κατάστημα.
SuperVision / Con@ctivity 2.0
Χάρη στο SuperVision, μπορούν να εμφανίζονται η τρέχουσα κατάσταση και ο υπολειπόμενος χρόνος των άλλων συσκευών σας, για παράδειγμα στην οθόνη του φούρνου σας. Το Con@ctivity παρέχει τέλειο συντονισμό μεταξύ του απορροφητήρα και των εστιών, διασφαλίζοντας έτσι άψογα αποτελέσματα.


Διαθέτω ήδη συσκευές Miele και χρησιμοποιώ το SuperVision με ZigBee. Μπορώ να προσθέσω άλλη μια συσκευή με WiFiConn@ct;
Για να συνδέσετε τις συσκευές WiFiConn@ct στο σύστημα ZigBee, χρειάζεστε την πύλη XGW3000.


Λειτουργεί το Con@ctivity και με το WiFiConn@ct;
Όχι, προς το παρόν δεν λειτουργεί.


Μπορώ να συνδέσω το σύστημα Con@ctivity με την εφαρμογή Miele@mobile;
Το σύστημα Con@ctivity μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή Miele@mobile σε συνδυασμό με την πύλη XGW3000. Miele@home (γενικά)Μπορώ να χρησιμοποιήσω το παλιό XGW3000 και τη νέα μου συσκευή WiFiConn@ct μαζί με την εφαρμογή Miele@mobile;
Ναι, η εφαρμογή Miele@mobile μπορεί να λειτουργεί με την πύλη XGW3000 και με τις συσκευές WiFiConn@ct ταυτόχρονα.
Ενσωμάτωση στο οικιακό δίκτυο
Ποιες επιλογές υπάρχουν για οικιακή δικτύωση;
Μέσω της Πύλης XGW3000 του Miele@home, άλλα συστήματα οικιακής δικτύωσης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές Miele. Επί του παρόντος, διατίθενται λύσεις από πολλές εταιρείες, όπως Busch Jaeger, Gira και SMA.


Θα συνεχίσει να είναι δυνατή η ενσωμάτωση σε οικιακό δίκτυο;
Ναι, η Πύλη XGW3000 θα καταστήσει επίσης διαθέσιμες τις συσκευές WiFiConn@ct μέσω της διασύνδεσης οικιακού διαύλου 1.0.
QIVICON*
Λειτουργεί η εφαρμογή Miele@mobile με την οικιακή βάση QIVICON;
Όχι, επί του παρόντος δεν λειτουργεί.
Ανάλογα με την αγορά Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος