Συχνές ερωτήσεις

Πληροφορίες για τις ενέργειες για την επέτειο των 125 χρόνων | Miele

Διαθεσιμότητα της επέκτασης εγγύησης 125 εβδομάδων

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων είναι διαθέσιμη για επιλεγμένα προϊόντα με αφορμή τον εορτασμό των 125 χρόνων Miele. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μοντέλα 125 Gala Edition εδώ.

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων είναι διαθέσιμη για επιλεγμένα προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν είτε απευθείας από τη Miele, είτε από εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής πώλησης. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μοντέλα 125 Gala Edition εδώ.

Όλες οι συσκευές με την ονομασία «125 Gala Edition» είναι επιλέξιμες για την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μοντέλα 125 Gala Edition εδώ.

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων είναι μέρος της προσφοράς με αφορμή την επέτειο των 125 χρόνων Miele. Θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας.

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένα προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας. Δεν θα ισχύει σε αγορές προγενέστερες της ημερομηνίας έναρξης της διαφημιστικής καμπάνιας και η ενεργοποίηση της εγγύησης δεν θα είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής Miele*.

Στον κανόνα αυτόν υπάρχει μία μόνο εξαίρεση: Αν αγοράσατε μια συσκευή Matt Black μέσα στο 2023, αυτή θα πληροί τις προϋποθέσεις για την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων, ακόμη κι αν η ημερομηνία αγοράς προηγήθηκε της έναρξης της διαφημιστικής καμπάνιας.

 

 

Ενεργοποίηση εγγύησης

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων για τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις για την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων. Για να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Miele*. Για ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές 125 Gala Edition αρκεί να καταχωρίσετε το προϊόν στην εφαρμογή Miele*.

Κάντε κλικ εδώ ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Miele* ή να ανοίξετε την εφαρμογή Miele*. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Miele* για να προσθέσετε τη συσκευή σας. Αυτομάτως θα σας ζητηθεί στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων για τη συσκευή σας.

Αν η αυτόματη ερώτηση για ενεργοποίηση της επέκτασης έχει ήδη εμφανιστεί στην εφαρμογή Miele* και παραβλέφθηκε, η εγγύηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της σελίδας επισκόπησης εγγύησης. Για να εμφανίσετε τη σελίδα επισκόπησης εγγύησης, πατήστε το πλήκτρο «Προφίλ». Εφόσον η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την εγγύηση 125 εβδομάδων, η εγγύηση μπορεί να ενεργοποιηθεί εδώ.

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων μέσω του ιστοτόπου της Miele. Η ενεργοποίηση της εγγύησης θα πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής Miele*.

Η εγγύηση πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Miele* εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευής. Η δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω της εφαρμογής Miele* θα παραμείνει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας.  

Αν η συσκευή παραδοθεί μετά τη λήξη της διαφημιστικής καμπάνιας, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για βοήθεια.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Miele*, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία αγοράς και τον σειριακό αριθμό της συσκευής. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία αυτή, η εφαρμογή Miele* μπορεί αυτόματα να αναγνωρίσει τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας. Αν χρειαστεί να καταχωρίσετε τον αριθμό χειροκίνητα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην εφαρμογή ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση πινακίδας τύπου για να εντοπίσετε με ευκολία τον σειριακό αριθμό πάνω στη συσκευή σας.

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της εγγύησης, η κατάσταση εγγύησης στην εφαρμογή Miele* ενημερώνεται και εμφανίζεται η επέκταση εγγύησης. Επιπλέον, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα πιστοποιητικό με τα στοιχεία της συσκευής σας και τις λεπτομέρειες της εγγύησης.

 

 

Σύζευξη ή καταχώριση συσκευής μέσω της εφαρμογής Miele*

Κατεβάστε την εφαρμογή Miele*από το App Store ή το Google Play Store. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας. Για τη διαδικασία σύζευξης βήμα προς βήμα, δείτε επίσης τα βίντεο για τη σύζευξη.

Για τις ελάχιστες απαιτήσεις, βλ. πληροφορίες μέσω του App Store ή του Google Play Store. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος στον ιστότοπό μας.

Οι συσκευές που είναι επιλέξιμες για την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων αναγνωρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή Miele*. Η ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης 125 εβδομάδων είναι μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία. Επιπλέον, μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να εμφανίζετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της εγγύησης της συσκευής σας.

Για να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων, κατεβάστε την εφαρμογή Miele* και καταχωρίστε την ηλεκτρική σκούπα σας ή τον KWT 7112 iG obsw/matt 125 Gala Edition. Αυτομάτως θα σας ζητηθεί στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων για τη συσκευή σας.

 

 

Κάλυψη επισκευών

Η επιπρόσθετη εγγύηση τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη της εγγύησης 2 ετών της Miele, παρατείνοντας την περίοδο ισχύος κατά 125 εβδομάδες. Επομένως, η συνολική περίοδος εγγύησης διαρκεί 4 χρόνια και σχεδόν 5 μήνες.

Τα σημαντικότερα οφέλη της επέκτασης εγγύησης είναι τα ακόλουθα:

  • Μέγιστη ασφάλεια: Κατά τη διάρκεια της περιόδου επέκτασης εγγύησης, δεν επιβάλλονται χρεώσεις επισκευής για βλάβες, εφόσον αυτές δεν έχουν προκληθεί από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια. Η επέκταση εγγύησης καλύπτει όλα τα έξοδα κλήσης τεχνικού, εργασιών και ανταλλακτικών.
  • Ανταλλαγή παλιάς με νέα συσκευή: Θα λάβετε μια νέα συσκευή, αν δεν μπορέσουμε να επισκευάσουμε τη δική σας.
  • Αξιοπιστία και ταχύτητα: Αν προκύψει ανάγκη για επισκευή, οι πλήρως καταρτισμένοι τεχνικοί service της Miele παρέχουν βοήθεια με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η επέκταση εγγύησης καλύπτει πλήρως τις εργασίες επισκευής καθώς και όλα τα έξοδα κλήσης τεχνικού, εργασιών και ανταλλακτικών, εκτός εάν οι βλάβες προκλήθηκαν από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο της επέκτασης εγγύησης δεν καλύπτονται τα παρακάτω:

– Βλάβες λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης
– Ζημιές σχετιζόμενες με παρέμβαση που δεν πραγματοποιήθηκε από τη Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service της Miele
– Αναλώσιμα/εξαρτήματα, για παράδειγμα: απορρυπαντικό, φίλτρο ενεργού άνθρακα, φίλτρο νερού
– Αιτίες ελαττωμάτων εκτός της συσκευής (εξωτερικοί παράγοντες όπως ζημιές που προκλήθηκαν από μεταφορά, κρούση και αναταράξεις, ή φυσικά φαινόμενα)
– Ακατάλληλη χρήση και χειρισμός, όπως η χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών προϊόντων καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από τη διείσδυση υγρών, σκόνης κατασκευαστικών εργασιών ή τόνερ
– Φθορά λόγω χρήσης και φυσική φθορά, όπως μειωμένη απόδοση φορτίου μπαταριών και εξαρτημάτων τα οποία, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις επέκτασης εγγύησης.

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλες συσκευές. Αν η συσκευή περάσει σε άλλα χέρια, η επέκταση εγγύησης μπορεί να μεταβιβαστεί στον νέο ιδιοκτήτη. Για την καταχώριση του νέου ιδιοκτήτη, επικοινωνήστε με τη Miele.

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων παραμένει σε ισχύ εφόσον η συσκευή αγοράστηκε σε κράτος μέλος της ΕΕ, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νορβηγία ή στην Ελβετία και εγκατασταθεί εκεί. Για να ενημερωθείτε για την ισχύ της εγγύησης στις αγορές άλλων χωρών, ανατρέξτε στους κατά τόπους ισχύοντες Όρους και προϋποθέσεις επέκτασης εγγύησης.

Η Miele προσπαθεί να παρέχει άμεσο service σε περίπτωση βλάβης. Με την επέκταση εγγύησης μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια στο Τμήμα Service της Miele ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.  

Επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς service δεν καλύπτονται από τη Miele.

Αν η επισκευή της συσκευής σας είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι εφικτή, θα λάβετε μια πανομοιότυπη ή ισοδύναμη νέα συσκευή.  

Με τη χρήση συσκευής αντικατάστασης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επικοινωνία (συνδεσιμότητα) με άλλες συσκευές και με το υφιστάμενο οικιακό σύστημα. Αν η συσκευή αντικατασταθεί, ο υπολειπόμενος χρόνος κάλυψης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εγγύησης μεταβιβάζεται στη νέα συσκευή.

Εναλλακτικά, αν υπάρχει σχετικό αίτημα, μπορεί να καταβληθεί ως αποζημίωση η τρέχουσα αγοραία αξία της συσκευής. Αν η Miele καταβάλει την τρέχουσα αγοραία αξία, η επέκταση εγγύησης παύει να ισχύει.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις επέκτασης εγγύησης.

 

 

 

Υποσημειώσεις:

*Διατίθεται για κινητή συσκευή (για τις ελάχιστες απαιτήσεις, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο app store). Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.