Εύρεση σειριακού αριθμού

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό και τον τύπο προϊόντος για τη συσκευή σας Miele στην αντίστοιχη πινακίδα στοιχείων. Ετοιμάσαμε ορισμένα διαγράμματα, όπου μπορείτε να δείτε πού θα τη βρείτε.

Φούρνοι Dialog

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Συνδυαστικοί φούρνοι μικροκυμάτων

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι ατμού

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι ατμού με πίεση

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Συνδυαστικοί φούρνοι ατμού

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι ατμού με μικροκύματα

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι μικροκυμάτων

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Θάλαμοι σφράγισης κενού

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Θερμοθάλαμοι

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Εστίες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Λάβετε υπόψη ότι η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής. Θα πρέπει να έχετε λάβει μια δεύτερη πινακίδα στοιχείων, η οποία βρίσκεται στο κιτ εξαρτημάτων της συσκευής και την οποία μπορείτε να κολλήσετε μέσα στις οδηγίες χρήσης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας.

ProLine και SmartLine

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Λάβετε υπόψη ότι η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής. Θα πρέπει να έχετε λάβει μια δεύτερη πινακίδα στοιχείων, η οποία βρίσκεται στο κιτ εξαρτημάτων της συσκευής και την οποία μπορείτε να κολλήσετε μέσα στις οδηγίες χρήσης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας.

ProLine επιτρσπέζιος απορροφητήρας εξαγωγής αέρα

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Απορροφητήρες τοίχου και νησίδας

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Απορροφητήρες οροφής

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Όρθια συστήματα εξαέρωσης

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Κουζίνες Range

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Απορροφητήρες Range

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Εστίες Range

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενες καφετιέρες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθερες καφετιέρες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενα ψυγεία

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθερα ψυγεία

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενοι ψυγειο-καταψύκτες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθεροι ψυγειο-καταψύκτες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Καταψύκτες

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενοι συντηρητές κρασιών

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Ημιεντοιχιζόμενοι συντηρητές κρασιών

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Ελευθεροι συντηρητές κρασιών

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

3 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Πλυντήρια ρούχων μπροστινής φόρτωσης

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Πλυντήρια ρούχων άνω φόρτωσης

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Στεγνωτήρια

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Πλυντοστεγνωτήρια

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Σιδερωτήρια

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

FashionMaster

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες χειρός

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες χειρός

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ

1 – Τύπος προϊόντος

2 – Αριθμός υλικού

3 – Ευρετήριο σειριακών αριθμών

4 – Σειριακός αριθμός
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας