Συγκροτήματα διαμερισμάτων

Ένα βουνό ρούχων σε μικρό χρονικό διάστημα

Τα πλυντοστυπτήρια και στεγνωτήρια της σειράς ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ επιτυγχάνουν σπουδαία αποτελέσματα καταλαμβάνοντας επιφάνεια μόλις ½ m² αν τοποθετηθούν ως κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου. Και το καλύτερο: Η κατανάλωση ρεύματος και νερού, όπως και το κόστος, περιορίζονται στο ελάχιστο. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση