Εργαστήρια βιομηχανίας

Για καθαρισμό-απολύμανση γυάλινων εργ. σκευών

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Miele Professional θέτει πρωτοποριακά ορόσημα στην αποδοτική και ασφαλή επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου. Τα πλυντήρια-απολυμαντές της Miele Professional αποτελούν σημείο αναφοράς για την κεντρική και αποκεντρωμένη επανεπεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων γυάλινων σκευών εργαστηρίου με απόλυτη πρόσθετη αξία: Περισσότερη καθαριότητα, περισσότερη ασφάλεια διαδικασιών και περισσότερη απόδοση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση