Εξωτερικός καθαρισμός-απολύμανση εργαλείων

Ένα κέντρο προμηθειών σε "καταπράσινα λιβάδια"

Η Vanguard είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών επανεπεξεργασίας ιατρικών προϊόντων στον γερμανόφωνο κόσμο. Το νέο κέντρο προμηθειών αποστειρωμένων υλικών στην περιοχή Ρήνου-Ρουρ είναι η μεγαλύτερη εξωτερική λειτουργική τοποθεσία στη Γερμανία όπου γίνεται επανεπεξεργασία επαναχρησιμοποιούμενων ιατρικών προϊόντων. Προμηθεύει νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία και βιομηχανικούς πελάτες. 40 υπάλληλοι ασχολούνται με την επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων, υποστηριζόμενοι από δώδεκα πλυντήρια-απολυμαντές PG 8528 Miele Professional, στα οποία σύντομα θα προστεθούν και άλλα. Στο χώρο αυτό, τα εργαλεία καθαρίζονται, απολυμαίνονται, παρακολουθούνται και αποστειρώνονται με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Χάρη στη γνώση και την εμπειρία της, η Vanguard καθιστά την προμήθεια αποστειρωμένων υλικών προς τους πελάτες της ακόμα πιο αξιόπιστη και οικονομική. Οι λύσεις που προσφέρει η Vanguard περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση του προσωπικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθώς και διαχείριση των εγκαταστάσεων του πελάτη. Η υπηρεσία παρέχει σε κλινικές και χειρουργεία την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τα τελευταία πορίσματα ερευνών και τις αυξημένες απαιτήσεις για την επανεπεξεργασία ιατρικών προϊόντων χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε επενδύσεις.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση