Νοσοκομεία & Κλινικές

Υπηρεσίες πρώτης τάξης με γνώμονα τον άνθρωπο

Το νοσοκομείο AZ Jan Palfijn πήρε το όνομά του προς τιμήν ενός πρωτοπόρου χειρουργού και γυναικολόγου, ο οποίος ήδη από τον 17ο αιώνα αγωνιζόταν για την ελεύθερη ανταλλαγή γνώσης και τεχνολογίας. Βασιζόμενο σε αυτές ακριβώς τις αρχές, το AZ Jan Gent εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό νοσοκομείο για ολόκληρη την περιοχή της Φλάνδρας. 140 ιατροί και περισσότεροι από 1000 ακόμα εργαζόμενοι παρέχουν υπηρεσίες σε εσωτερικούς ασθενείς και στα εξωτερικά ιατρεία σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, ακόμα και στους πολύ απαιτητικούς τομείς της αναπαραγωγικής ιατρικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Το AZ Jan Palfijn Gent βασίζεται στη Miele Professional για την επανεπεξεργασία των ιατρικών εργαλείων του. Το τμήμα κεντρικής αποστείρωσης, ή αλλιώς CSSD, είναι εξοπλισμένο με πέντε πλυντήρια-απολυμαντές PG 8528, τέσσερις μεγάλους αποστειρωτές ατμού PS 5662v και ένα πλυντήριο-απολυμαντή μεγάλου θαλάμου PG 8830 που εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες αποστείρωσης πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση