Στιβαρές συσκευές για καθημερινή σχολική χρήση

Τα ειδικά μας μηχανήματα για σχολεία ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις χάρη στους σύντομους κύκλους, τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και τα άψογα από υγιεινής απόψεως αποτελέσματα καθαρισμού. Μπορούμε να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας με τα ενσωματωμένα ειδικά προγράμματα για σχολεία στα πλυντοστυπτήρια και πλυντήρια πιάτων μας.  
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση