Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Έλεγχος δοσομετρητή υπερήχων

Αξιόπιστη δοσολογία
Η ακριβής δοσομέτρηση των απορρυπαντικών είναι ουσιώδης προϋπόθεση για οικονομική απόδοση που μπορεί να αναπαραχθεί. Ο έλεγχος δοσομετρητή υπερήχων από την Miele Professional εγγυάται μέγιστη ακρίβεια. Ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες τιμές ιξώδους και θερμοκρασίας, παρέχει στον χρήστη απόλυτο έλεγχο της δοσομέτρησης όλων των απορρυπαντικών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση