Αρθρωτός σχεδιασμός μηχανήματος

Μεμονωμένα χαρακτηριστικά μηχανήματος
Χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, ο χρήστης επενδύει μόνο στα χαρακτηριστικά που του είναι απολύτως απαραίτητα. Τα μηχανήματα έρχονται από το εργοστάσιο με μια βασική διαμόρφωση με πλήθος δυνατοτήτων η οποία μπορεί να επεκταθεί κατ' απαίτηση, π.χ. με συμπυκνωτή ατμού, μονάδα στεγνώματος, πρόσθετο σύστημα δοσολογίας, ειδική διαδικασία επανεπεξεργασίας ή τερματικές συσκευές για τεκμηρίωση παρτίδας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση