Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύντομοι χρόνοι πλύσης

Μεγαλύτερη απόδοση
Ακόμα και μεγάλες ποσότητες πλενόμενων ειδών υπόκεινται σε επανεπεξεργασία γρήγορα και σχολαστικά στα πλυντήρια-απολυμαντές Miele Professional. Αυτό διευκολύνεται από την τεχνολογία ισχυρής κυκλοφορίας και πλύσης, τα πολλά προγράμματα για συγκεκριμένους χρήστες και, τέλος, το αποτελεσματικό στέγνωμα με θερμό αέρα. Το αποτέλεσμα: Γρήγορες διεργασίες για κλινικές, CSSD και εργαστήρια.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση