Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μετρητής αγωγιμότητας χωρίς συντήρηση

Αξιόπιστο αποτέλεσμα
Τα υπολείμματα χημικών στη φάση τελευταίου ξεβγάλματος μπορεί να υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας. Η ενσωματωμένη παρακολούθηση αγωγιμότητας χωρίς συντήρηση του νερού πλύσης διευκολύνει την ανίχνευση αυτών των υπολειμμάτων και τον περιορισμό τους σε προκαθορισμένο επίπεδο μέσω επιπλέον ξεβγάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η επανεπεξεργασία είναι πιο αξιόπιστη, εξοικονομεί πόρους, ενώ μπορεί να αναπαραχθεί.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση