Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συμπυκνωτής ατμών

Τέλειο στέγνωμα και βέλτιστο περιβάλλον εργασίας
Η υγρασία αφαιρείται από τον αέρα εξαέρωσης και ψύχεται μέσω ενός συμπυκνωτή υδρατμών, ώστε να μπορεί να κατευθυνθεί σε ένα σύστημα εξαγωγής αέρα ή να εκλυθεί στην ατμόσφαιρα χωρίς πρόβλημα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση