Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συμπυκνωτής ατμών με σύστημα ανάκτησης θερμότητας

PerfectEco
Η θερμότητα από τη φάση στεγνώματος συλλέγεται μέσω του συμπυκνωτή υδρατμών και προθερμαίνει το νερό VE. Έτσι η διαθέσιμη θερμότητα της επεξεργασίας ανακατευθύνεται απευθείας και πάλι στο σύστημα. Στην περίπτωση συμπυκνωτή υδρατμών με σύστημα ανάκτησης θερμότητας, δεν χρειάζεται πλέον ψύξη με κρύο νερό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνετε την ενέργειά σας για θέρμανση κατά έως και 0,5 kWh και εξοικονομείτε 130 λίτρα κρύου νερού για κάθε πλύση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση